Covid-19 teststrategie

Zowel voor de PCR-test als voor snelle atigeentest kan je bij ons terecht op de praktijk.


Wie moet zich laten testen?

Een mogelijk geval van Covid-19. Dit is een persoon met:

– minstens één van de volgende hoofdsymptomen (plots opgekomen, zonder andere duidelijke oorzaak):
hoest, kortademigheid, pijn op de borst, gewijzigde geur en/of smaak.
OF
– minstens twee van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak:
koorts, spierpijn, vermoeidheid, neusloop, keelpijn, hoofdpijn, geen eetlust, waterige diarree.
OF
– verergering van bestaande luchtwegproblemen (zoals COPD, astma, chronische hoest…), zonder andere duidelijke oorzaak.

Wat moet je doen na een hoorisicocontact?

Asymptomatische hoog-risico contacten van een patiënt met Covid-19:

– Een persoon met een contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van minder dan 1,5 m (“face to face”), bijvoorbeeld in een gesprek, zónder correct gebruik van een mondmasker (neus en mond volledig bedekkend) door één van beide personen.
Dit omvat huisgenoten, kinderen van dezelfde groep in een residentiële collectiviteit, vrienden met wie men een maaltijd deelde en eventueel naaste buren op het werk.
OF
– Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt.
OF
– Een persoon die door de “Coronalert” applicatie werd geïdentificeerd als een nauw contact.
OF
– Een persoon die meer dan 15 minuten samen met een COVID-19 patiënt heeft gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt.

Volg deze flowchart.