Covid-19 teststrategie

Zowel voor de PCR-test als voor snelle atigeentest kan je bij ons terecht op de praktijk.


Wie moet zich laten testen?

Een mogelijk geval van Covid-19. Dit is een persoon met:

– minstens één van de volgende hoofdsymptomen (plots opgekomen, zonder andere duidelijke oorzaak):
hoest, kortademigheid, pijn op de borst, gewijzigde geur en/of smaak.
OF
– minstens twee van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak:
koorts, spierpijn, vermoeidheid, neusloop, keelpijn, hoofdpijn, geen eetlust, waterige diarree.
OF
– verergering van bestaande luchtwegproblemen (zoals COPD, astma, chronische hoest…), zonder andere duidelijke oorzaak.


Wat moet je doen na een hoogrisicocontact?

Er is geen systematische follow-up meer van contacten door het callcenter, en er is geen quarantaine meer (op enkele uitzonderingen na). In het algemeen moeten mensen die blootgesteld zijn geweest aan een besmet persoon bijzondere aandacht besteden aan basishygiëne maatregelen en sociale contacten beperken voor een periode van ten minste 7 dagen, in het bijzonder het vermijden van elk contact met een persoon met een risico op het ontwikkelen van een ernstige vorm van COVID-19.

Een PCR-test kan worden aanbevolen voor personen met een risico op een ernstige vorm van COVID-19 die een hoog risico contact hadden, indien de behandelende arts dat nuttig acht.

Contactpersonen in hetzelfde huishouden van 6 jaar en ouder wordt sterk aangeraden een masker te dragen bij contact buiten het huishouden gedurende een periode van 7 dagen na het begin van de symptomen bij de positief geteste huisgenoot.

Wie is hoog-risico contact van een patiënt met Covid-19:

– Een persoon met een contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van minder dan 1,5 m (“face to face”), bijvoorbeeld in een gesprek, zónder correct gebruik van een mondmasker (neus en mond volledig bedekkend) door één van beide personen.
Dit omvat huisgenoten, kinderen van dezelfde groep in een residentiële collectiviteit, vrienden met wie men een maaltijd deelde en eventueel naaste buren op het werk.
OF
– Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt.
OF
– Een persoon die meer dan 15 minuten samen met een COVID-19 patiënt heeft gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt.